Ukategorisert

Diskusjon mellom Gahr Støre og Bjørnstad på Twitter.com

Det er bra at stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) svarer Jonas Gahr Støre når han likestiller to svært ulike parti.

Utgangspunktet for ordvekslingen mellom arbeiderpartilederen og FrP-representanten, var at Jonas Gahr Støre mener Socialdemokraterna tar ansvar for Sverige i en utfordrende tid. Stefan Løfven har vist klokskap og tatt ansvar. Alliansen til høyre er splittet. I Sverige lukker sentrum døren til ytre høyre. Kontrast til Norge, ifølge Jonas Gahr Støre på Twitter.com.

Sivert Bjørnstad har i meningsutvekslingen skrevet, at han ikke likestiller FrP og Sverigedemokraterna.

Det finnes FrP-politikere som ønsker et tettere samarbeid med Sverigedemokraterna, men disse er i klart mindretall.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
    Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.