Ukategorisert

Vil hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter

Etter flere saker den siste tiden om reiseregninger for stortingsrepresentanter, har Bjørnar Moxnes fra Rødt fremmet et representantforslag.

Rødt-representanten ønsker at Stortinget skal be residentskapet gjeninnføre attestering fra partigruppene for representantenes tjenestereiser innenlands. Moxnes ønsker også at Stortinget skal be presidentskapet vurdere å innføre et felt i reiseregningsskjemaet hvor representantene kan krysse av hvorvidt tjenestereiser kombineres med private formål.

Bjørnar Moxnes ønsker økt åpenhet rundt representantenes reiseutgifter, slik det blant annet er i det britiske parlamentet. Dette kan bli gjort gjennom offentliggjør av informasjon på overordnet nivå, altså på en måte som ivaretar sikkerheten til representantene.

Stortinget skjerpet ved nyttår inn rutinene for reiseregninger. Rødt vil gå lengre, forslag som fortjener debatt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer