Ukategorisert

Mener det er fall i ansatte i departement og direktorat

En ny analyse fra Difi viser at det er et fall i antall ansatte i departementene og i direktoratene fra 2016 til 2017. Analysen viser at det var 5477 færre ansatte i statsforvaltningen som helhet i samme periode, ifølge Regjeringen.no.

Difi har brukt tall fra SSB til å kartlegge antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen i perioden 2016 til 2017. Resultatet viser at regjeringen er godt i gjenge for å nå sine ambisiøse mål.

Analysen til Difi viser at det var 5477 færre ansatte i statsforvaltningen i 2017 enn i 2016. Justeres det for omorganiseringer har det vært en økning på 889 ansatte. Dette gir en vekst på 0,5 prosent, som er klart under den generelle sysselsettingsveksten på 1,3 prosent.

I tillegg er det færre ansatte i departementene og i direktoratene i 2017 enn i 2016, og syv av ti arbeidsplasser i statsforvaltningen har arbeidssted utenfor Oslo. Det er effektivisering som er hovedårsaken til nedgangen i antall ansatte, viser Difi sin analyse, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringsutvidelsen viser at regjeringen fortsatt har en lang vei å gå. 22 statsråder er mye, selv om det i økonomisk sammenheng er dråper i havet sammenlignet med alle pengene som går til lønninger og sosiale kostnader i forvaltningen. Er det en målsetting om store skatte- og avgiftslettelser må Norge redusere byråkrati.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer