Ukategorisert

Jensen-saken ville ikke vært en sak med en annen narkotikapolitikk

Jensen-saken, altså saken mot Eirik Jensen, er ikke over etter at fagdommerne satte juryens kjennelse til side. Vi får i alle fall ett kapital til i denne saken som har dominert mediebildet de siste månedene.

Det er umulig for staten å hindre omsetning og bruk av narkotika. Det politikerne kan gjøre er å regulere hvor stort det illegale markedet skal være. En restriktiv politikk medfører et stort svart marked. En liberal politikk med liberalisering eller en form for liberalisering der forbudslinjen ikke er helt absolutt, begrenser det illegale markedet. Ingen av løsningene ville medført stopp i omsetningen eller forbruket, men en ny linje med hvit omsetning ville ha gitt myndighetene større kontroll med omsetningen og påvirkningsmuligheter på rammevilkårene for aktørene som opererer i markedet.

Dersom narkotika eller hasj var lovlige produkt, ville det aldri vært en Eirik Jensen-sak. Hasjimportøren Gjermund Cappelen ville trolig vært en liten parentes i et åpent marked. At forbudslinjen legger til rette for kriminelle aktører som Gjermund Cappelen må være et tankekors for politikerne.

Vil du ha mer om Eirik Jensen? Hør podcastene «Purk eller skurk», kvalitetsproduksjon fra NRK.

Mest lest

Arrangementer