Ukategorisert

Bygger verdens største senter for fjernstyrte tårn

I dag skjedde et historisk spadetak i Nord-Norge, et spadetak med initiativ fra det statlige selskapet Avinor.

Avinor Air Navigation Services tok i dag det første spadetaket for det som blir verdens største Remote Towers Centre. Senteret skal ligge i Bodø, og vil fjernstyre tårn ved 15 lufthavner.

Avinor Air Navigation Services kan være eksempel på effektivisering av offentlig sektor og infrastruktur, selv om flyplasser burde vært drevet av private aktører.

Når Avinor Air Navigation Services sitt Remote Towers Centre erstatter konvensjonelle tårn ved 15 lufthavner i Norge, tar selskapet i bruk høyteknologi fra forsvarssektoren. En av forutsetningene er at den nye løsningen skal være like sikker, eller sikrere enn konvensjonelle tårn.

Det nye Remote Towers Centre blir verdens største, da ingen andre land betjener like mange lufthavner fra ett og samme senter. Senteret vil sysselsette ca. 60 personer, og bidrar til å sikre bedre kunnskapsdeling og redundans ved at man samler fagmiljøet ved det nye senteret i Bodø. Investeringsrammen er 110 millioner kroner og ferdigstillelse er første halvdel av 2020.

Mest lest

Arrangementer