Ukategorisert

Bibliotekene er mer enn utlån av bøker

Skattefinansierte bibliotek har etter hvert blitt en konkurrent til private aktører på mer enn bøker.

I 2017 var det 647 folkebibliotek i Norge, og disse opplevde flere besøk av publikum enn året før. Totalt endte det med over 24 millioner besøk, noe som var 1,5 prosent flere inn i 2016. I gjennomsnitt var hver innbygger i Norge på et folkebibliotek 4,6 ganger i løpet av året, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Årsaken til flere besøk er først og fremst flere arrangement på folkebibliotekene.

Bibliotekene, bibliotekansatte og politikere, har vært smarte. De har utviklet bibliotekene til kulturelle scener, en utvikling som har gitt flere brukere eller besøkende. Mange besøkende gjør det enklere for politikere å forsvare bruk av skattefinansierte penger på bibliotekene.

Liberaleren mener det er uheldig at staten er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen. Biblioteket er et klassisk eksempel på usunn konkurranse!

Tags:

Mest lest

Arrangementer