Ukategorisert

Spørsmål om selvkost-prinsippet

Gebyr bør være til selvkost og politikerne kan utvikle selvkostprinsippet på mange av områdene.

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP, stiller spørsmål til justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Leirstein ønsker svar på om statsråden kan bekrefte at statlige gebyr skal være til selvkost, og om statsråden vil se nærmere på gebyret for arbeidstillatelser?

–Gebyret for arbeidstillatelser har økt fra kr 1 100 i 2012 til 5 400 i 2018. Med andre ord en økning på 390 prosent. I deler av norsk jordbruk er det behov for sesongarbeidere, også fra land utenfor EU. Gebyret er nå i en slik størrelsesorden at det utgjør mye penger for den selvstendige næringsdrivende, har Ulf Leirstein skrevet i spørsmålet.

Tor Mikkel Wara har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet.

Mest lest

Arrangementer