Ukategorisert

Mange borgere er formyndere

Ulike undersøkelser har vist at mange innbyggere liker reguleringer og forbud.

Tre av fire vil ha aldergrense for energidrikker. Flertallet av de spurte mener også at energidrikker ikke bør stå sammen med mineralvann i butikken, melder P4.

Energidrikk har det vært debatt om lenge. Kjersti Toppe, én av formynderne på Stortinget og representant for Senterpartiet, har stilt skriftlig spørsmål om Saken.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
    Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
  • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
    Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.