Ukategorisert

Heldagsskole? Nei, takk!

Stoltenberg-utvalget har fremmet en rekke forslag. Ett av forslagene er heldagsskole for de yngste elevene.

Det var mandag kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mottok forslagene fra Stoltenberg-utvalget, forslag som skal løfte guttene i skolen.

Av stortingspartiene er det først og fremst SV som har markert seg som tilhenger av det vi kan definere som heldagsskole. Heldagsskole betyr at det offentlige overtar en større del av barneomsorgen i et land med sterke reguleringer for skole og barnehage. Heldagsskole betyr også økt skattefinansiert forbruk på skolen.

Uansett hva politikerne gjør innenfor dagens skolesystem, er det mange elever som får dårlige resultat. Det er mulig å forandre kurs innenfor dagens system med skattefinansiert opplæring. Ny kurs i gammelt system kan være klare prioriteringer for skolen. Det bør bety færre fag og økt kompetanse for lærerne. Mer konkurranse mellom skolene gjennom flere friskoler er en klar fordel.

Det optimale ville vært et helt nytt og privat system, altså privatisering av grunnskolen. Et privat skolesystem ville ført til reell konkurranse mellom skolene som igjen fører til økt kvalitet. Med nåværende sammensetning av Stortinget, er vi langt unna privatisering av utdanningssektoren.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer