Ukategorisert

Heldagsskole? Nei, takk!

Stoltenberg-utvalget har fremmet en rekke forslag. Ett av forslagene er heldagsskole for de yngste elevene.

Det var mandag kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mottok forslagene fra Stoltenberg-utvalget, forslag som skal løfte guttene i skolen.

Av stortingspartiene er det først og fremst SV som har markert seg som tilhenger av det vi kan definere som heldagsskole. Heldagsskole betyr at det offentlige overtar en større del av barneomsorgen i et land med sterke reguleringer for skole og barnehage. Heldagsskole betyr også økt skattefinansiert forbruk på skolen.

Uansett hva politikerne gjør innenfor dagens skolesystem, er det mange elever som får dårlige resultat. Det er mulig å forandre kurs innenfor dagens system med skattefinansiert opplæring. Ny kurs i gammelt system kan være klare prioriteringer for skolen. Det bør bety færre fag og økt kompetanse for lærerne. Mer konkurranse mellom skolene gjennom flere friskoler er en klar fordel.

Det optimale ville vært et helt nytt og privat system, altså privatisering av grunnskolen. Et privat skolesystem ville ført til reell konkurranse mellom skolene som igjen fører til økt kvalitet. Med nåværende sammensetning av Stortinget, er vi langt unna privatisering av utdanningssektoren.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • En merkelig politisk skikkelseEn merkelig politisk skikkelse
  Biografien om Reiulf Steen er svært lærerik hvis du vil lære politisk historie.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Har du betalt «forsikring» hos staten?Har du betalt «forsikring» hos staten?
  Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.