Ukategorisert

Ønsker lavere el-avgift

Hvis stortingsflertallet reduserer avgifter på strøm, vil andre skatter og avgifter øke. De fleste politikere er dessverre vaksinert mot store kutt i skattefinansierte utgifter.

I onsdagens spørretime der statsminister Erna Solberg (H) deltok, var strømprisen tema. Stortinget kan, i alle fall forenklet forklart, gi abonnentene lavere strømregning gjennom å redusere avgiftene på strøm. Reduserte avgifter må eller bør bety kutt i utgifter.

Trygve Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant og leder i Senterpartiet, varslet i spørretimen, at Senterpartiet vil foreslå lavere strømavgifter i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Senterpartiets leder utfordret statsministeren på om regjeringen vil støtte en slik avgiftsreduksjon i revidert nasjonalbudsjett, uten at Senterpartiet fikk et godt svar på spørsmålet.

Stortingsflertallet reduserte el-avgiften i årets budsjett med ett øre. Ett øre er til vanlig lite penger, også i el-avgift-sammenheng.

Politikere bør redusere el-avgiften og andre avgifter, men redusert nivå på skatter og avgifter må bety kutt i skattefinansierte utgifter. Et samlet storting er dårlig på kutt av utgifter.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer