Ukategorisert

Ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken i november

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet med et godt representantforslag, et forslag som bør få tilslutning på Stortinget for læring til eventuelle nye ulykker.

Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Leif Audun Sande ønsker at Stortinget skal be regjeringen igangsette en ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018. Gjennomgangen skal konkludere med en offentlig tilgjengelig rapport senest seks måneder etter at bergings- og hevingsarbeidet er fullført.

Forslagsstillerne sier det slik det er, nemlig at Statens havarikommisjon for transport arbeider med å avdekke årsakene bak selve kollisjonen. Bergings- og hevingsarbeidet er imidlertid ikke omfattet av havarikommisjonens undersøkelser. Mest mulig åpenhet om både ulykken og bergingsarbeidet vil tjene Forsvarets tillit og legitimitet i befolkningen, ifølge AP-representantene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer