Ukategorisert

Slagsvold Vedum trekker ofte frem politiet som eksempel på sentralisering

Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, gir ofte mer eller mindre gode eksempel om politiet når han skal forklare hva som er galt i Norge.

Lederen i Senterpartiet mener nærpolitireformen er en fjernpolitireform, ifølge NRK.

I slutten av januar presenterte Finnmark politidistrikt, politidistriktet i en grisgrendt region, tall for politidistriktet i 2018. Medier fra hele fylket fulgte presentasjonen og fikk vite av politimesteren at hun var fornøyd med resultatene av politireformen. I Finnmark er politilederne tilfreds med nærpolitireformen, en reform Trygve Slagsvold Vedum bruker for å få økt politisk oppslutning.

Politiførstebetjent Runar Elde har tidligere sagt til Radio Nordkapp , at reformen er en fordel for publikum.

Når Trygve Slagsvold Vedum bruker politiet som eksempel på sentralisering, bør mediene følge opp uttalelsene med kommentarer fra politiledere.

Mest lest

Arrangementer