Ukategorisert

Åpenhet om alle innspillene som kommer til Rusreformutvalget?

Formynderen Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ønsker mest mulig åpenhet om innspillene som kommer til Rusreformutvalget.

Liberalister og Kjersti Toppe står på hver sin side i debatten om ny ruspolitikk. Samtidig bør det være mulig å bli enige om målsettingen om åpenhet, stor åpenhet i debatten om rusreformen.

Kjersti Toppe har stilt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H). Hun spør om statsråden vil sikre åpenhet om innspillene som kommer til Rusreformutvalget?

Høie har foreløpig ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Regjeringen har oppnevnt Rusreformutvalget. Utvalget skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk blir overført fra justissektoren til helsetjenesten.

Innspill
Rusreformutvalget.no er det mulig å sende inn innspill og følge utvalgets arbeid. Det kunne med fordel vært en peker på nettstedet der ulike innspill ble presentert for publikum.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer