Ukategorisert

Sikrer to uavhengige opptellinger ved valg

Borgerne, altså dem som stemmer ved valg, vil ikke merke forskjell, men for noen av valgstyrene blir det nye rutiner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige opptellingen for hånd. Departementet mener valgsystemet vi har er godt og sikret, men setter nå inn et ekstra tiltak ved å forskriftsfeste at den foreløpige tellingen av alle stemmesedler skal skje manuelt, ifølge Regjeringen.no.

Mange kommuner teller stemmene manuelt allerede, helt uavhengig av endringene i valgforskriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Valgdirektoratet laget en veileder til forskriften. Den beskriver hvordan man kan gjennomføre manuell opptelling og inneholder rutiner for stikkprøvekontroll som kommunene kan gjøre underveis i opptellingen, ifølge Regjeringen.no.

Forskriften har allerede trådt i kraft og gjelder dermed til høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
  Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?