Ukategorisert

Sikrer to uavhengige opptellinger ved valg

Borgerne, altså dem som stemmer ved valg, vil ikke merke forskjell, men for noen av valgstyrene blir det nye rutiner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige opptellingen for hånd. Departementet mener valgsystemet vi har er godt og sikret, men setter nå inn et ekstra tiltak ved å forskriftsfeste at den foreløpige tellingen av alle stemmesedler skal skje manuelt, ifølge Regjeringen.no.

Mange kommuner teller stemmene manuelt allerede, helt uavhengig av endringene i valgforskriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Valgdirektoratet laget en veileder til forskriften. Den beskriver hvordan man kan gjennomføre manuell opptelling og inneholder rutiner for stikkprøvekontroll som kommunene kan gjøre underveis i opptellingen, ifølge Regjeringen.no.

Forskriften har allerede trådt i kraft og gjelder dermed til høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Tags:

Mest lest

Arrangementer