Ukategorisert

Sikrer to uavhengige opptellinger ved valg

Borgerne, altså dem som stemmer ved valg, vil ikke merke forskjell, men for noen av valgstyrene blir det nye rutiner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige opptellingen for hånd. Departementet mener valgsystemet vi har er godt og sikret, men setter nå inn et ekstra tiltak ved å forskriftsfeste at den foreløpige tellingen av alle stemmesedler skal skje manuelt, ifølge Regjeringen.no.

Mange kommuner teller stemmene manuelt allerede, helt uavhengig av endringene i valgforskriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med Valgdirektoratet laget en veileder til forskriften. Den beskriver hvordan man kan gjennomføre manuell opptelling og inneholder rutiner for stikkprøvekontroll som kommunene kan gjøre underveis i opptellingen, ifølge Regjeringen.no.

Forskriften har allerede trådt i kraft og gjelder dermed til høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Tags:

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami