Ukategorisert

Voldtatt som vernepliktig? Det er ille!

Det er hjerteskjærende at ungdommer har blitt voldtatt i tvangstjeneste for staten.

I dag ble det presentert tall, katastrofale tall som viser at 44 personer, 24 kvinner og 20 menn, har blitt voldtatt i løpet av en periode på 12 måneder i Forsvaret. 123 personer sier at de har blitt forsøkt voldtatt, ifølge beregninger NRK har foretatt fra tall i undersøkelsen.

Dette er ille, det er fryktelig at personer rammes av krenkelser som voldtekt og seksuell trakassering. For en liberaler som mener alle handlinger skal være basert på fravær av tvang, gjør slike tall vondt innerst i hjerterota.

Nå blir det helt sikkert en debatt om hvordan forholdene i Forsvaret skal bli bedre. Ingen sitter på en fasit, dessverre. Hvordan få tullinger, tullete menn og kvinner, til å oppføre seg bedre? En vanskelig oppgave for alle og enhver.

8 805 vernepliktige og ansatte i Forsvaret har svart på spørreundersøkelsen. Undersøkelsen ble utført i oktober og november 2018.

Verneplikt
Det er ille at ansatte i Forsvaret blir utsatt for mobbing og seksuell trakassering. Det er ekstra ille eller det er hjerteskjærende, at vernepliktige får negative opplevelser som henger fast for resten av livet. Med dagens lovverk er militær førstegangstjeneste en tvangstjeneste som unge menn og unge kvinner skal gjennomføre. Voldtekt i en allerede tvangstjeneste, er et mareritt for dem som rammes.

Så lenge det er verneplikt, altså tvangsarbeid for staten, vil vernepliktsordningen aldri bli optimal. Eller det finnes personer som mener staten oppmuntrer til krenkelser gjennom vernepliktsordningen.

Verneplikten og førstegangstjeneste bryter viktige friheter. Selv om ungdommer på enkle måter kan slippe unna militær førstegangstjeneste, kommer frihetsvennlige personer aldri til å juble for tvangsordningen.

Debatten om seksuell trakassering i Forsvaret, bør også være en debatt om militær førstegangstjeneste!

Tags:

Mest lest

Arrangementer