Ukategorisert

Forsiktig bruk av penger i SV

Har du tilgang på lite penger, bruker du minimalt med penger. Resultatet kan likevel bli bra.

Skribenten var mandag med på forhandlinger mellom SV-politikere og en aktør som skal selge en tjeneste til SV. De sosialistiske politikerne la ikke skjul på at partikassa var liten med svært begrenset innhold. Det ble prutet fra møtets begynnelse til strek var satt. Begge partene, altså aktøren og SV, var fornøyde etter møtet og partilaget får utført tjenesten.

Møtet står i sterk kontrast til hvordan SV-politikere oppfører seg i folkevalgte organ, både i kommunestyrene, fylkestingene og Stortinget. I kommunene, fylkeskommunene og staten, er kassene velfylte med skattefinansierte penger. Behovet for sparing er mindre tilstede enn i SVs egen partiorganisasjon. Kanskje bør SV-politikere ta med seg erfaringene fra organisasjonen til de folkevalgte organene?

Hver krone politikerne bruker…..
Pengene politikerne bruker er skattefinansierte, altså hentet inn gjennom skatter og avgifter. Bruker politikerne mye penger, er skattetrykket høyt. Er politikerne sparsomme får vi beholde mer av egne penger.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være.

Gjennom eiendomsskatt får lokalpolitikere gjøre prioriteringer som i utgangspunktet bør ligge til borgere. Eiendomsskatt bør bli en sentral valgkampsak ved valg 2019.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer