Ukategorisert

En sak der Fylkesmannen ikke står i veien for lokalt selvstyre

Vanligvis får fylkesmenn kritikk for å overstyre lokaldemokratiet. Fylkesmannen i Nordland gjør det motsatte i en betent sak og får kritikk.

Selskapet Svaice ønsker å selge isbiter fra Svartisen til restauranter og barer i de største byene i verden. Prosjektet har møtt motstand, blant annet har Fylkesmannen i Nordland hatt to innsigelser. Fylkesmannen har snudd og mener dette er et lokalpolitisk spørsmål. Vi må legge til at Svaice naturlig nok får sterke begrensninger på driften ved Svartisen ettersom området er en nasjonalpark, dersom det skulle bli ja fra lokalt hold.

Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har stilt klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) et skriftlig spørsmål om saken. AP-representanten vil vite om ministeren er enig i at det er riktig, ut fra et miljø- og klimaperspektiv, å åpne for prosjektet som skal hogge ut is fra Svartisen for å selge som eksklusive isbiter?

Klima- og miljøministeren har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Saken er et godt eksempel på at fylkesmannsembetet kan være en JA-instans.

Dagsnytt Atten på tirsdag var det en god debatt om saken.

Tags:

Mest lest

Arrangementer