Ukategorisert

Søker nye medlem til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Dette er en nemnd liberalister med fordel kunne vært medlem av.

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

De nye medlemmene vil bli oppnevnt av Kongen i statsråd for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2023.

Departementet vil, ifølge Regjeringen.no, vurdere forslagene og innstille de som er best egnet som kandidater til vervene. Hvis kandidatene ikke passer til departementets eller regjeringens krav til sammensetning (høy kompetanse, minimum 40 prosent representasjon av begge kjønn og geografisk spredning), vil departementet selv aktivt søke etter personer for å gjøre sammensetningen fullstendig.

Klagenemndssekretariatet er sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Organisatorisk er Klagenemndssekretariatet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Organet har 14 ansatte.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Tags:

Mest lest

Arrangementer