Ukategorisert

Byen er viktig!

Det blir mer og mer netthandel, med fordelene og ulempene det gir.

Statistikkene viser klart og tydelig økt omsetning for aktører som satser på netthandel, mens en del fysiske butikker sliter; spesielt innenfor klær, sko og sportsutstyr.

En by eller tettsted uten kiosker og butikker, er ingen by eller tettsted. Det er viktig med et levende sentrum der det blir gjort frivillige avtaler om handel mellom «kjøpmenn» og kunder.

I større byer er netthandel en mindre sak for næringslivet enn på små plasser, ettersom den potensielle kundemassen er mye større sammenlignet med en liten by eller et lite tettsted. Når en butikk i for eksempel Honningsvåg eller Lakselv mister en kunde til nett, er det vanskelig å få tak i en ny kunde på grunn av det lave innbyggertallet. Å handle på en lokal butikk er å støtte byen.

En nettbutikk støtter sjelden eller aldri den lokale foreningen, eller sponser aldri premier til arrangement. Dette gjør lokalt næringsliv i hele Norge. Å bruke lokalt næringsliv bidrar til et bredt utvalg i byen eller lokalsamfunnet. Netthandel har sine fordeler, blant annet utvalg og lavere priser, men slik handel medfører uten tvil noen ulemper for oss som er glade i byen og fysiske butikker.

Mest lest

Arrangementer