Ukategorisert

Hva vil det koste oss?

Representanter fra regjeringspartiene bør stille spørsmål til egne statsråder for å få fokus på egen politikk.

Terje Halleland, stortingsrepresentant for FrP, stiller et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP). Stortingsrepresentanten vil vite om statsråden kan gi et anslag på hva en rask nedstengning av norsk sokkel faktisk vil koste oss?

Mange aktører i den politiske debatten, tar til ordet for at Norge bør sette en sluttdato for olje- og gassvirksomheten, aktiviteter som finansierer mye av velferdsstaten.

Hele spørsmålet:
«Sett i lys av den siste tids utspill fra flere hold som sår usikkerhet rundt petroleumsnæringen vår, kan statsråden gi et anslag på hva en rask nedstengning av norsk sokkel faktisk vil koste oss?»

Finansminister Siv Jensen har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Mest lest

Arrangementer