Ukategorisert

Nei til digital masseovervåkning

Venstre er ett av partiene på Stortinget og i regjeringen som tar personvern på alvorlig, noe som vises i forslaget til resolusjon som landsmøtet skal behandle til helgen.

Venstre mener at alle mennesker har rett på et rom som er sitt, og bare sitt. I en tid hvor stadig større deler av hverdagen vår foregår på digitale flater, blir det også lettere for myndighetene å følge med på hva vi gjør. Moderne teknologi gir enkeltmennesket store muligheter, men også store utfordringer dersom det misbrukes av politikere, heter det i forslaget.

Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot unødvendig registrering, overvåkning og inngripen i privatlivet. I det liberale demokratiet er det borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne. Det skal svært tungtveiende grunner til for at hensynet til personvernet skal vike. Derfor vil Venstre sikre at alle har rett til et privatliv også i en digital hverdag, ifølge forslaget.

Venstre sier nei til l høringsforslaget om digitalt grenseforsvar, heter det i resolusjonen som landsmøtet skal behandle i helgen.

Venstre avholder landsmøtet i Stjørdal fredag til søndag.

Mest lest

Arrangementer