Ukategorisert

Veldig få henvendelser til Hjelpelinjen for spilleavhengige

I 2018 ble det ved Hjelpelinjen gjennomført 811 samtaler fra eller om spillere. Selv om antall henvendelser er lavt, regner mange politikere og byråkrater spill som et samfunnsproblem.

Tallet for 2018 er en nedgang på 15 prosent fra året før. Til tross for mange aktører i det norske markedet og mye omtale/reklame for spill, fallet tallet.

Samtaler om kasinospill, og særlig fra utenlandske tilbydere, dominerer samtalene ved Hjelpelinjen. Dette ifølge statistikken for 2018, en statistikk som er tilgjengelig på lottstift.no.

At det i statistikken blir trukket frem at utenlandske tilbydere er tema på mange av samtalene, er reklame for en proteksjonistisk og motbydelig norsk spillpolitikk.

Mest lest

Arrangementer