Ukategorisert

Ønsker forbud mot markedsføring av slankemidler

Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge.

Grenser for politikk, er ord Liberaleren ofte bruker. Vi kan bruke ordene igjen om forslaget eller intensjonene til Hulda Holtvedt, vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

MDG ønsker en rekke forbud, blant annet forbud mot å markedsføre slankemidler. Eller vararepresentanten ønsker at Stortinget skal be regjeringen vurdere et forbud mot markedsføring av slankemidler.

Det verste med slike forslag, er at forbud avler forbud. På sikt kan dette bli vedtatt med de krenkelsene det gir for ytringsfrihet og eiendomsrettigheter.

Hele forslaget, forslag som klart og tydelig viser en formynder:
«Stortinget ber regjeringen revidere forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager med formål om å påby reklamefrie soner rundt skoler og sikre at skoler og barnehager er frie for produktreklame.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep med formål om å innføre et forbud mot markedsføring av kosmetisk kirurgi.

Stortinget ber regjeringen vurdere et forbud mot markedsføring av slankemidler.

Stortinget ber regjeringen gi Forbrukertilsynet mandat til å slå hardere ned på brudd på markedsføringsloven kapittel 4 om særlig beskyttelse av barn.

Stortinget ber regjeringen gi Forbrukertilsynet mandat til å slå ned på bruk av mannekengdukker med medisinsk uforsvarlige kroppsproporsjoner.

Stortinget ber regjeringen innhente mer kunnskap om barn og unges sårbarhet for reklamepåvirkning.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige endringer i opplæringslova § 1-1 for å gi loven et normkritisk utgangspunkt.

Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å regulere målrettet reklame i sosiale medier for norske brukere, herunder vurdere forbud mot å målrette og filtrere reklame etter alder.»

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer