Ukategorisert

Høyre og grenser for politikk

Landsmøtet i Høyre skal vedta prinsipprogrammet. Ett av punktene i utkastet er «Grenser for politikk».

«Samfunnet består av det sivile samfunnet, markedet og staten. Det må være en balanse mellom disse. Det krever at det settes grenser for politikk. Høyre ønsker en sterk stat, som sikrer grunnleggende trygghet og velferd for innbyggerne. Men en sterk stat er ikke det samme som en stadig større stat. Staten skal tilby et solid sikkerhetsnett for dem som trenger det, og bidra til at alle mennesker uavhengig av sosial bakgrunn får de samme muligheter i livet. Samtidig må staten begrenses, slik at vi gir rom for det sivile samfunnet og markedet», heter det i utkastet til delegatene på landsmøtet.

Det Høyre har sørget for, både i opposisjon og i regjering, er at staten har blitt større som igjen gir mindre frihet og færre valgmuligheter for borgerne. «Grenser for politikk» er vakre ord, ord som kan bety systemskifte. Høyres troverdighet for klare grenser for politikk, er dessverre minimal.

Høyre avholder landsmøtet på Gardermoen i helgen.

Mest lest

Arrangementer