Ukategorisert

Enormt med penger til helse

Helseutgiftene utgjorde 68 000 kroner per innbygger i 2018.

De foreløpige anslagene viser at de totale løpende helseutgiftene utgjorde 360 milliarder i 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Statlige kostholdsråd og alle reguleringene innenfor tobakksprodukt, er med bakgrunn i kostnader knyttet til helse. Det viser i alle fall deler av argumentasjonen formyndere bruker i politiske debatter.

Norge har et skattefinansiert helsevesen hvor de fleste helsetjenester i stor grad produseres og finansieres av offentlig forvaltning. I 2016, som er det siste året vi har detaljert informasjon om, var Norges totale utgifter til helsetjenester 328 milliarder kroner. 69 prosent av disse tjenestene ble utført av offentlig forvaltning. Statlig forvaltning stod for 38 prosent, mens kommunal forvaltning stod for 31 prosent. Det ifølge Statistisk sentralbyrå.

Uten at politikerne reformerer denne delen av velferdsstaten, blir det vanskelig for Stortinget å vedta store skatte- og avgiftslettelser. Bruker den offentlige forvaltningen mye penger, må forvaltningen ha store inntekter.

Mest lest

Arrangementer