Ukategorisert

Stor økning i skatteinngangen

Sammenlignet med samme periode i fjor var det en betydelig økning i skatteinngangen til Norge.

Økningen i skatteinngangen var 9,9 prosent i år sammenlignet med samme periode i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.

Tallene viser at det er økning i skatt på utvinning av petroleum, men det er også økning i innbetalingene til kommuneforvaltningen og staten.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å senke skatter og avgifter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Det er bred enighet på Stortinget om statens størrelse. Kun nyanser skiller partiene!

Skattekutt er alltid svaret!

Mest lest

Arrangementer