Ukategorisert

ESA gir Norge medhold i at leterefusjon ikke innebærer statsstøtte

Eftas overvåkningsorgan (ESA) åpner ikke sak mot Norge om leterefusjon i petroleumsskatten. ESAs beslutning betyr at regelen om leterefusjonen ikke anses å være i strid med EØS-avtalen.

Bellona sendte i august 2017 en klage til ESA på den norske regelen om refusjon av skatteverdien av letekostnader i petroleumsvirksomheten. Finansdepartementet har i omfattende korrespondanse med ESA fastholdt at regelen om leterefusjon i petroleumsskatten ikke innebærer statsstøtte.

ESA har i dagens vedtak besluttet at saken skal lukkes og at det ikke skal åpnes formell undersøkelse. ESAs beslutning betyr at regelen om leterefusjon i petroleumsskatten ikke anses å være i strid med EØS-avtalen, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

Leterefusjon er en integrert del av petroleumsbeskatningen. Regelen gir petroleumsselskaper uten inntekt rett til å få utbetalt skatteverdien av letekostnader årlig, det vil si samtidig som etablerte petroleumsselskaper med overskudd får fradraget. Regelen gir dermed likebehandling av petroleumsselskaper i og utenfor skatteposisjon og innebærer ikke statsstøtte.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer