Ukategorisert

Mangel på mat og vann = krig

Svensk forsker mener mangel på energi, mat og vann, skaper krig; ikke religion og våpen.

Fem millioner barn under 5 år døde som følge av væpnede konflikter i Afrika fra 1995 til 2015. Per Frankelius, forsker i bedriftsøkonomi ved universitetet i Linköping i Sverige, sier at en slik statistikk understreker krigens fatale konsekvenser.

Frankelius ønsket å finne frem til årsakene. Han gjorde dermed en systematisk gjennomgang og analyse av teoriene om hva som forårsaker krig. Nå beskriver han funnene i en forskningsartikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

–Det er mangel på viktige ressurser som energi, vann og mat som fører til krig. Ikke religion eller tilgang til våpen. Derfor er utviklingen av landbruket en forutsetning for fred og frihet, sier Per Frankelius, ifølge Forskning.no.

Økonomisk vekst og utvikling, gjerne i form av frihandel, har for liberalister alltid vært fredsskapende. At forskning gir god dekning for standpunktet, er ingen ulempe.

Det finnes eksempel på konflikter mellom land med rikt tilgang på ressurser. Heller ikke denne saken har en fasit vi alle kan slutte opp om.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer