Ukategorisert

Hvor mye skattelettelser har vi fått under Siv Jensen som finansminister?

Liberaleren er én av aktørene i samfunnsdebatten som mener stortingsflertallet tar for mye av våre penger. Politikerne bruker skatter til å bygge opp en voldsom stor velferdsstat.

I økonomisk politikk er det nyanser som skiller de største partiene på Stortinget. I statsbudsjettsammenheng er noen titalls milliarder kroner i forskjeller mellom de ulike budsjettforslagene, relativt små summer i den store sammenhengen.

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FrP, stiller finansminister Siv Jensen (FrP) et godt spørsmål, spørsmål og svar som kan berike det offentlige ordskiftet. FrP-representanten vil vite hvor mye en vanlig familie, med vanlige lønnsinntekter, har fått i akkumulerte skattelettelser siden Siv Jensen og Fremskrittspartiet overtok styringen av finansdepartementet i 2013?

Bjørnstad mener, ifølge Stortinget.no, at for lite av debatten etter Meld. St 13 har handlet om de med helt ordinære lønnsinntekter og for lite har handlet om hvordan vi kan løfte de som sitter nederst ved bordet.

Skatte- og avgiftslettelser bidrar til å gi familier, enkeltpersoner og bedrifter større frihet over egen økonomi og egne liv. Derfor er skattepolitikk verdispørsmål for liberalister.

Finansminister Siv Jensen har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet fra Sivert Bjørnstad.

Mest lest

Arrangementer