Ukategorisert

Nordmenn har innvandrervennlig innstilling

Til tross for mange stykke kommentarer i debatter i sosiale medier har nordmenn fått en mer innvandrervennlig innstilling de siste årene.

Språkbruken i sosiale medier er ikke representativ for holdninger i befolkningen. Syv av ti er for eksempel enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. Generelt er unge, høyt utdannede og kvinner mest positive til innvandring, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Undersøkelsen om holdninger til innvandrere og innvandring, som er blitt gjennomført årlig i dagens form fra 2002, viser at vi i Norge over tid har fått en mer innvandrervennlig innstilling. Lite er mer hyggelig enn det!

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17,7 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen av 2019. En stadig økende andel av innvandrere og deres barn innebærer møter mellom ulike kulturer i samfunnet, og vi blir møtt med andre verdier, vaner og tradisjoner. At de fleste av oss er åpne for dette, gjenspeiles i holdningene som kommer frem i undersøkelsen. I 2018 sa syv av ti seg helt eller nokså enige i at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge, som er en økning på åtte prosentpoeng siden 2002, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Personer under 30 år er i mindre grad enige i at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, mens de som er over 60 år er i større grad enige. Det er også store meningsforskjeller avhengig av utdanningsnivå. Mens om lag én av åtte blant dem med høyskole- eller universitetsutdanning mener innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger, sier én av tre seg helt eller nokså enig i dette blant dem som bare har ungdomsskoleutdanning.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer