Notiser

Ytterligere nedgang av ofre for tyveri, men ikke trusler og vold

Ni prosent av den voksne befolkningen oppga i levekårsundersøkelsen 2018 at de ble offer for tyveri, skadeverk, vold eller trusler om vold. Andel ofre for tyveri er mer enn halvert etter 2004, men for trusler om vold er den noe større enn i de to foregående undersøkelsene, melder Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer