Notiser

Eiendomsskatten følger kraftprisen

Fallende kraftpriser mellom 2012 og 2016 forklarer mye av nedgangen i eiendomsskatten for kraftkommunene de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer