Ukategorisert

30 prosent færre narkotikaanmeldelser de siste fem årene

I alt 45 700 rusmiddellovbrudd ble anmeldt i 2018, noe som er 2,6 prosent færre enn året før.

Disse anmeldelsene inkluderte 31 600 narkotikalovbrudd, nesten 1 400 dopinglovbrudd, 9 900 tilfeller av ruspåvirket kjøring og 470 alkoholovertredelser.

Nåværende narkotikapolitikk med forbud, koster enormt med ressurser. Ikke minst pengene politiet og tollerne bruker på kampen mot narkotika. Liberalister vil liberalisere politikken og legalisere narkotika med alle fordelene, og noen ulemper, dette medfører.

Samlet sett er narkotikalovbruddene mot straffeloven og legemiddelloven redusert med hele 30 prosent over den siste femårsperioden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I 2018 ble det registrert vesentlig færre narkotikalovbrudd i Akershus, Oslo og Buskerud, som bidro til at narkotikaanmeldelsene hadde en samlet nedgang på nesten 6 prosent fra året før.

Tags:

Mest lest

Arrangementer