Ukategorisert

Regjeringen vil erstatte en urettferdig ordning med en urettferdig ordning

Kringkastingsavgiften, også kalt TV-skatten av liberalister, blir avviklet. Det er en gladnyhet for veldig mange borgere som to ganger i året har mottatt giro fra NRK Lisensavdelinga.

Kringkastingsavgift for første termin 2019 forfalt til betaling 31. januar. Terminbeløpet var 1.519,28 kroner. Det er en betydelig sum for mange borgere, spesielt borgere som ikke benytter tilbudet NRK gir.

Kringkastingsavgiften er en lovpålagt offentlig avgift som den som har fjernsynsmottaker er pliktig å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker man har og hvilke kanaler man velger å se på. Regjeringen ønsker at denne skatten blir avviklet 1. januar 2020. Heretter skal NRK finansieres over statsbudsjettet, enkelt forklart.

Det betyr at flere må betale for driften av NRK, helt uavhengig om de benytter seg av det statlige tilbudet. Å betale for noe du ikke benytter, er den del av den norske modellen. Rettferdig er det ikke!

Grenser for politikk
Vi som er motstandere av statlig forretningsdrift og eierskap, mener at staten ikke skal sitte på alle sider av bordet; staten skal ikke både være lovgiver, dømme brudd på lovene og samtidig være aktør i konkurranse med alle andre som må forholde seg til staten som lovgiver og dommer. Derfor har vi et prinsipielt standpunkt om å begrense statens makt og aktiviteter. NRK-konstruksjonen er et godt eksempel på hvordan det ikke skal være, selv om krinkastningen er populær i store deler av befolkningen.

Med tanke på konkurransevilkårene til kommersielle aktører, bør Stortinget strupe inntektene til NRK; helt uavhengig av finansieringsordning. Det statlige selskapet bør få færre kanaler, både på radio og TV. Redusert skattefinansiert virksomhet vil komme de kommersielle aktørene til gode. Vi trenger ikke en gigantisk statlig mediebedrift, finansiert med skatter og avgifter.

Les hele Meld. St. 17, Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid.

Mest lest

Arrangementer