Ukategorisert

Ønsker ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr

Kristoffer Robin Haug, vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne, ønsker ytterligere avgifter, blant annet en ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr.

Robin Haug har fremmet et representantforslag der han ønsker at Stortinget skal be regjeringen i forslag til revidert statsbudsjett for 2019 innføre en ny miljøavgift på klær, sko, verktøy, sports- og turutstyr og andre forbruksgoder som har høyt miljøavtrykk, og som er egnet for deling og utleie. Robin Haug ønsker også at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre et forbud mot tilgift i markedsføring, slik at det for eksempel ikke blir mulig å tilby kunder en gratis sykkel dersom de kjøper vaskemaskin eller ny flatskjerm, ifølge Stortinget.no.

MDG-representanten har fremmet representantforslaget, om et mer bærekraftig forbruk. Forslaget bør ikke få flertall i Stortinget, men ettersom politikerne ønsker å regulere det aller meste er det umulig å vite resultatet av behandlingen.

–Å redusere materialforbruket til et bærekraftig nivå er et stort prosjekt. Først og fremst må dette målet bli styrende for politiske prioriteringer og valg. FNs ressurspanel anbefaler derfor å sette overordnede mål for et bærekraftig forbruk på nasjonalt nivå, med indikatorer som gjør det mulig å måle progresjon og vurdere virkemiddelbruk fortløpende. Målene bør være basert på en fotavtrykktilnærming som fanger opp ressursforbruk på tvers av landegrenser, har Kristoffer Robin Haug skrevet som en del av begrunnelsen for representantforslaget.

Mest lest

Arrangementer