Notiser

Første nettoinnskudd i oljefondet siden 2015

Statsregnskapet 2018 viser samlede inntekter på 1351 milliarder kroner og utgifter på 1318 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv