Ukategorisert

Gahr Støre fordummer den politiske debatten

Når rødgrønne politikere forteller at regjeringen svekker velferdsstaten, fordummer den rødgrønne siden den politiske debatten.

Arbeiderpartiet åpnet landsmøtet torsdag formiddag. I talen til partileder Jonas Gahr Støre la han vekt på velferdsstaten, fra skattefinansiert skolemat til billigere SFO. Gjennom retorikk gjør arbeiderpartilederen avstanden stor mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene, men sannheten er at partiene er enige om de store linjene.

Ja, under regjeringen til Erna Solberg har det blitt gitt nesten 25 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser. 25 milliarder kroner er mye sett på et papir, men i statsbudsjettsammenheng er det en liten sum. De største lettelsene har kommet innenfor inntektsskatt for personer, næringsbeskatning, formueskatt og arveavgiften.

Skattelettelser koster ikke penger, slik det jevnt og trutt blir hevdet. Skattelettelser betyr at folk flest, for å bruke et forslitt uttrykk, beholder mer av egne penger. At folk har penger videreutvikler velferdssamfunnet!

Under regjeringen til Erna Solberg har de skattefinansierte utgiftene vokst og skatteinngangen har vært god, til tross for skattelettelsene. Stortinget har brukt rekord-mye penger, mer enn det som er bærekraftig for velferdsstaten. Regjeringspartiene har ansvaret for den enorme satsingen på velferdsstaten.

Jonas Gahr Støre, bruk landsmøtet til å påpeke forskjellene mellom Arbeiderpartiet og de andre. Ikke påstå at regjeringen fører en politikk som svekker fellesskapet og velferdsstaten, for det stemmer rett og slett ikke. Dessverre!

Skatte/avgiftsendringer
Samlede skatte- og avgiftslettelser til og med vedtatt 2019-budsjett. Fullt innfaset. Mrd. 2019-kroner:
Inntektsskatt personer, -14,5.
Formueskatt, -6,9.
Arveavgift, -2,2.
Næringsbeskatning, -6,3.
Merverdiavgift, 1,0.
Miljørelaterte avgifter, 5,5.
Andre særavgifter, toll, -0,6.
Sektoravgifter og overprisede gebyrer, -0,6.
(Kilde: Finansdepartementet)

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer