Ukategorisert

Det er allerede avgifter på det «kjøpmenn» selger

Utvalget som skulle vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, har overleverte rapporten til finansminister Siv Jensen (FrP).

Det er faktisk positivt at utvalget var delt, at det var representanter i utvalget som vil oppheve avgiftene. Det samme mindretallet går mot en helsebegrunnet avgift.

Utvalgets flertall mener at avgiftene slik de er utformet i dag, bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift. En helsebegrunnet avgift trenger en utredning, ifølge utvalget.

Norge har nok avgifter og alt du kjøper hos «kjøpmannen» er avgiftsbelagt av Stortinget, avgifter som skal regulere forbruk og finansiere den gigantiske velferdsstaten.

Regjeringen Solberg oppnevnte utvalget den 16. november 2018. Utvalget fikk i mandat å gjennomføre en helhetlig vurdering av avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, herunder helseeffekter og konsekvenser for bransjen og avgiftsmyndighetene. Utvalget skulle særlig vurdere om dagens avgifter kan og bør utformes slik at de i større grad tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål innenfor rammen av EØS-avtalens statsstøtteregler.

Avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, er ikke lagt død selv om utvalget har levert rapporten til finansministeren. Regjeringen og stortingsflertallet trenger dessverre penger til velferdsstaten.

Mest lest

Arrangementer