Ukategorisert

Spørsmål og svar om sharia-lover i Brunei

Stortingsrepresentanter er på sitt beste når de tar opp spørsmål om land med veldig illiberal politikk ovenfor utsatte grupper. Ja, det er fortsatt gruppetenking i motbydelige regimer.

Abid Q. Raja, stortingsrepresentant for Venstre, stilte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) spørsmål om utenriksministeren vil ta initiativ overfor Brunei, og internasjonale fora, for å stanse og avskaffe strafforfølgelse av homofile?

–Beskyttelse av LHBTI-personer og deres rettigheter et høyt prioritert område i vårt internasjonale arbeid for menneskerettigheter. Gjennom samarbeid med sivilt samfunn og FNs høykommissær for menneskerettigheter støtter Norge innsats rettet mot avkriminalisering av homofili og for å bekjempe diskriminering av LHBTI-personer i lovgivning og praksis. Vi gir også støtte til internasjonale ordninger som kan bidra med krisehjelp til utsatte menneskerettighetsforsvarere, inkludert en ordning som er rettet spesifikt mot de som arbeider for LHBTI-personers rettigheter, har Ine Eriksen Søreide skrevet i svaret på spørsmålet fra Venstre-politikeren.

Utenriksdepartementet og ambassaden i Kuala Lumpur var i Brunei denne uken.

Eriksen Søreide har skrevet i svaret, ifølge Regjeringen.no, at Norges ambassade har tatt opp bekymringen med myndighetene på lavere nivå i forbindelse med et arbeidsbesøk til landet i forkant av delegasjonens besøk.

Ros til Abid Q. Raja som mer enn gjerne tar opp slike saker i ulike sammenhenger.

Mest lest

Arrangementer