Ukategorisert

De politiske partiene får inntekter av din stemme

For de politiske partiene, spesielt de største partiene, er valg big business.

Stor oppslutning gir mye skattefinansierte overføringer, spesielt sammenlignet med partiene som får lav oppslutning. Hvis du lurer på hvorfor Alliansens Hans Jorgen Lysglimt Johansen er engasjert i politikk, kan støtteordningen være noe av forklaringen.

Satsene for 2019 ligger på Partiportalen.no. Det er ulike nivå på støtteordningen for partileddene.

Det er du gjennom skatter og avgifter som finansierer en stor del av aktiviteten til de politiske partiene.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer