Ukategorisert

Skatteregnskapet bør egentlig gi rødgrønne politikere mindre ammunisjon

De neste månedene forbindelse med valg 2019, kommer rødgrønne politikere til å minne befolkningen om skattereduksjonene regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt.

Under regjeringstiden til Erna Solberg har skatter og avgifter blitt redusert med om lag 25 milliarder kroner. Mye penger for rødgrønne politikere som vil bruke pengene i politisk vedtatte budsjett, men lite penger satt opp mot alt befolkningen betaler inn i skatter og avgifter.

Skatteregnskapet, publisert på nettstedet til Statistisk sentralbyrå, viser økning i skatteinngangen. Økningen sammenlignet med samme periode i fjor er 8,4 prosent. Det gir politikerne mange milliarder kroner å rutte med.

Skatt betyr redusert frihet og færre valgmuligheter!

Mest lest

Arrangementer