Ukategorisert

Hvorfor blir ikke saksbehandlingstiden overholdt?

Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, med skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

–ESA har i et brev av 19. mars kritisert norske myndigheters systematiske overskridelser av behandlingstiden på seks måneder i søknader om oppholdskort til familiemedlemmer av EØS-borgere. ESA skal gjentatte ganger bedt Norge om å få ned saksbehandlingstiden, og representanter fra ESA skal ha hatt møter med representanter for UDI i Oslo i 2017. I møtet skal myndighetene lovet å iverksette tiltak for å overholde saksbehandlingsfristen på seks måneder, ifølge stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.

Hansen vil vite grunnene il at regjeringen ikke evner å overholde saksbehandlingstiden på 6 måneder i disse sakene?

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami