Ukategorisert

SV vil legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere

Et SV-forslag som fortjener oppmerksomhet og en god debatt. Heldigvis har vi stortingsrepresentanter som bruker tid på internasjonale spørsmål og saker.

Petter Eide, Audun Lysbakken og Karin Andersen foreslår i et representantforslag, å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak.

SV-trioen ønsker blant annet at Stortinget skal be regjeringen bidra til at personer med norsk statsborgerskap som kan mistenkes for krigsforbrytelser, eller medvirkning til krigsforbrytelser, i Syria/Irak blir identifisert.

–Det er betydelige indikasjoner på at personer med IS-tilknytning har begått krigsforbrytelser. Flere kan være mistenkt for å ikke respektere det mest grunnleggende prinsipp i krigens folkerett, nemlig skille mellom sivile og stridende. De mistenkes for å stå bak angrep og drap på sivile, utenomrettslige henrettelser, tortur og ulovlig fengsling, har Eide, Lysbakken og Andersen skrevet som bakgrunn for representantforslaget.

Hele forslaget, hentet fra Stortinget.no:
«Stortinget ber regjeringen bidra til at personer med norsk statsborgerskap som kan mistenkes for krigsforbrytelser, eller medvirkning til krigsforbrytelser, i Syria/Irak blir identifisert.

Stortinget ber regjeringen legge til rette for oppfølging av anmodningen fra FNs humanitære regionale koordinator om at hvert enkelt medlemsland i FN må straffeforfølge mistenkte krigsforbrytere i sine respektive land.

Stortinget ber regjeringen sikre at påtalemyndighetene har tilstrekkelige ressurser til å prioritere en rettsforfølgelse av norske statsborgere som er mistenkt for krigsforbrytelser i Syria/Irak.»

Mest lest

Arrangementer