Ukategorisert

Politikere bruker mer skattefinansierte penger på forsvar

Det har ikke blitt brukt så mye penger på forsvar i verden på tre tiår som i 2018, viser en rapport.

USA og Kina er landene som bruker aller mest på forsvar, ifølge Forskning.no.

Liberalister er for et sterkt forsvar og bruk av skattefinansierte penger på dette området. Det vil alltid være debatt om hvor stort forbruket skal være og hvordan politikere best mulig kan organisere forsvaret. Er det mulig med en form for privatisering, og kan vi avvikle verneplikten? Svaret er ja!

Globalt ble det brukt 1,8 billioner dollar på forsvar i fjor, en økning på 2,6 prosent fra 2017, ifølge det svenske forskningsinstituttet SIPRI. I sum betyr dette 239 dollar per person, som vil si om lag 2 000 kroner etter dagens kronekurs.

USA sto for 36 prosent av den totale pengebruken på forsvar, mens Kina sto for 14 prosent, ifølge Forskning.no.

Mest lest

Arrangementer