Ukategorisert

Statlig vekst i antall ansatte

Til tross for at vi har en regjering og et stortingsflertall som bør gjøre staten mindre, er det flere og flere som arbeider i staten.

Staten er en betydelig del av offentlig sektor. Pengene politikerne bruker på staten finansieres gjennom skatter og avgifter. En stor stat betyr et høyt skattetrykk.

Det vil alltid, uansett politisk flertall, være ansatte i staten, fra personell i departementene til politiet. Det bør likevel være en målsetting om å gjøre staten så liten og effektiv som mulig.

I fjor var det drøyt 167 000 arbeidsforhold i staten – en økning på 1,2 prosent fra 2017. I samme periode var det en vekst i avtalte årsverk på 0,9 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Systemskifte
Det er mulig å snu utviklingen fra en stor stat til en mindre stat dersom politikerne ønsker dette sterkt nok.

Det handler først og fremst om å sette grenser for politikk. Hva skal staten gjøre og hva er oppgaver for hver enkelt av oss? Regjeringen kunne hatt færre departement, og vi klarer oss uten alle tilsynene og direktoratene for å nevne et par eksempel.

Skattenivået bestemmer hvor stor offentlig sektor og dermed hvor stor staten skal være. Høyt skattenivå gir politikerne mye penger, penger de også bruker på statlig byråkrati.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer