Ukategorisert

Skolepliktig alder varierer i de nordiske landene

Selv om de nordiske landene har mange likheter når det gjelder skole, finnes det noen ulikheter.

Alder ved skolestart varierer mellom de nordiske landene. Norge, Danmark og Island har skolestart det året barna fyller 6 år, mens Sverige og Finland har skolestart et år senere, altså det året barna fyller 7 år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I Finland ble det innført obligatorisk førskole for alle 6-åringer i 2015, og i Sverige ble dette innført høsten 2018. I Sverige er førskolen en del av skolen, mens førskolen i Finland er i barnehagen,

Politikerne bruker fryktelig mye skattefinansierte penger på skole, penger de aller fleste av oss betaler inn gjennom skatter og avgifter. Med dagens offentlige skolesystem, skulle det vært regnet kost/nytte; altså hva som gir mest igjen for pengene vi bruker på grunnskolen.

Liberalister ønsker et annerledes skolesystem. Det optimale er et privat system der brukerne finansierer undervisningssektoren.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer