Ukategorisert

Spørsmål og svar om arrestasjonen av Julian Assange

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, har stilt utenriksministeren et skriftlig spørsmål i forbindelse med arrestasjonen av WikiLeaks-grunnleggeren.

Stortingsrepresentanten har fått svar på spørsmål fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Julian Assange ble arrest i London i april. USA har bedt om utlevering av mannen som grunnla WikiLeaks.

Bjørnar Moxnes stilte spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for at advarslene og anbefalingene fra FNs menneskerettighetssystem og forpliktende internasjonale menneskerettighetskonvensjoner tas til følge og overholdes av britiske myndigheter i forbindelse med arrestasjonen av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, og hva tenker regjeringen om følgene for pressefriheten i Norge og Europa av USAs nye praksis med å straffeforfølge individer i Europa for publisering og kildebeskyttelse som til nå har vært normal praksis i vestlige, inkludert norske, medier?

–På generelt grunnlag, ønsker jeg å understreke at beskyttelse av journalister, mediearbeidere, forfattere og menneskerettighetsforsvarere står helt sentralt i norsk menneskerettighetspolitikk. En fri presse er en ufravikelig del av levende demokratier. Journalister spiller en avgjørende rolle i å gi befolkningen tilgang til informasjon og å holde myndigheter ansvarlige. Jeg er bekymret over at ytringsfrihet og uavhengige medier er under økende press internasjonalt, også i etablerte demokratier. Ytringsfrihetsorganisasjoner, som Reportere uten Grenser, rapporterer om en kraftig økning i fiendtlig retorikk, hatefulle ytringer og angrep rettet mot journalister og medier, også i Europa, har utenriksminister Ine Eriksen Søreide skrevet i svaret.

Les spørsmål og svar, på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer