Ukategorisert

Spørsmål og svar om arrestasjonen av Julian Assange

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, har stilt utenriksministeren et skriftlig spørsmål i forbindelse med arrestasjonen av WikiLeaks-grunnleggeren.

Stortingsrepresentanten har fått svar på spørsmål fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Julian Assange ble arrest i London i april. USA har bedt om utlevering av mannen som grunnla WikiLeaks.

Bjørnar Moxnes stilte spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for at advarslene og anbefalingene fra FNs menneskerettighetssystem og forpliktende internasjonale menneskerettighetskonvensjoner tas til følge og overholdes av britiske myndigheter i forbindelse med arrestasjonen av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, og hva tenker regjeringen om følgene for pressefriheten i Norge og Europa av USAs nye praksis med å straffeforfølge individer i Europa for publisering og kildebeskyttelse som til nå har vært normal praksis i vestlige, inkludert norske, medier?

–På generelt grunnlag, ønsker jeg å understreke at beskyttelse av journalister, mediearbeidere, forfattere og menneskerettighetsforsvarere står helt sentralt i norsk menneskerettighetspolitikk. En fri presse er en ufravikelig del av levende demokratier. Journalister spiller en avgjørende rolle i å gi befolkningen tilgang til informasjon og å holde myndigheter ansvarlige. Jeg er bekymret over at ytringsfrihet og uavhengige medier er under økende press internasjonalt, også i etablerte demokratier. Ytringsfrihetsorganisasjoner, som Reportere uten Grenser, rapporterer om en kraftig økning i fiendtlig retorikk, hatefulle ytringer og angrep rettet mot journalister og medier, også i Europa, har utenriksminister Ine Eriksen Søreide skrevet i svaret.

Les spørsmål og svar, på Regjeringen.no.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Du bør kjenne til det retoriske trikset 'motte & bailey'.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.