Ukategorisert

AP-politiker mener Norge mangler et likestillingsdepartement

Anette Trettebergstuen har i begrunnelsen for spørsmålet skrevet at vi har ikke et likestillingsdepartementet, men vi har det bortsett fra i navnet til departementet som har ansvaret for likestillingspolitikken.

AP-politikeren spør kulturminister Trine Skei Grande (V) om årsaken til at Kulturdepartementet ikke endrer navnet til Kultur- og likestillingsdepartementet?

Spørsmålet er godt, selv om den liberale høyresiden har et helt annet utgangspunkt enn Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Kulturministeren har foreløpig ikke besvart det skriftlige spørsmålet stilt av AP-politikeren valgt fra Hedmark.

Spørsmålet, hentet fra Stortinget.no:
«Hvorfor skifter ikke Kulturdepartementet navn til Kultur- og likestillingsdepartementet»

Begrunnelse, hentet fra Stortinget.no:
«I januar ble Kjell-Ingolf Ropstad fra KrF ny barne- og familieminister, likestilling som ansvarsområde ble flyttet fra det som da het Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLI) over til Kulturdepartementet (KUD) Samtidig ble kirke- og trossamfunn flyttet fra KUD over til BLI. 3.5.19 skiftet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet navn til Barne- og familiedepartementet. Kulturdepartementet skiftet derimot ikke navn til Kultur- og likestillingsdepartementet. Da står vi i den situasjonen at vi ikke har et departement som i navnet synliggjør ansvaret for likestillingen. Vi har ikke et likestillingsdepartement.»

Mest lest

Arrangementer