#, Debatt

Frihandel er alfa omega

I en situasjon verden ikke har sett maken til, burde verdens to største statsledere mane opp til frie handelsavtaler som gagner alle parter. En handelskrig skaper kun usikkerhet, mistillit og tapere.

USA og Kina – landene med verdens to største økonomier fører en handelskrig med skyhøye toller og blokader for å komme seirene ut av en duell som de vinner kun på kort sikt. I det store løpet taper verdenssamfunnet på en meningsløs handelskrig som kan få fatale konsekvenser for verdensøkonomien.

President Trump økte fredag tollen på kinesiske varer fra 10 til 25 % verdt 200 milliarder dollar. Kina har varslet mottiltak. Samtidig har forhandlinger mellom delegasjonene pågått.

Verdensbørsene har og venter seg fortsatt en usikker tid i møte. Handelskrigen skaper usikkerhet for hvordan markedet vil reagere på nye innstramminger i den pågående konflikten hvor mulighetene for å senke tollmurene er et fremmedord for statene.

Verdens mektigste statsledere burde heller senke revolveren og innfri hva markedet og individer etterspør. Situasjonen vi er vitne til nå preges av populisme og offermentalitet, fremfor løsninger.

En kan også stille seg spørsmålet på hvorfor ikke verdens handelsorganisasjon (WTO) er med i forhandlingene. En slik institusjon kunne fått begge parter til å gå med på hverandres ønsker som er ”fair trade” mellom hverandre. Dessverre stritter USA og Kina imot forslaget.

For FpU er svaret enkelt. Vi er den største forsvareren av frie handelsavtaler, fordi frihandel er en grunnleggende faktor som skaper stabilitet og tillit mellom stater. Ordet toll bør byttes ut med tollfri. Proteksjonisme bør erstattes med frihandel og frihet. Trump og Jinping bør skjønne hva handelskrigen deres medfører. Den skaper kun tapere i det lange løp.

Mest lest

Arrangementer