Ukategorisert

Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

–Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV, ifølge Forskning.no.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten av at nordmenn jobber ett år lenger, kan være så høy som 40 milliarder kroner. Det viser en beregning gjort av selskapet Ny Analyse. Skatteinntektene kan øke et sted mellom syv og ni milliarder kroner hvert år, viser beregningene.

Flere trender bidrar til at mange ønsker å jobbe lenger. Vi har fått bedre helse og flere leveår, og holdningen vår til hva som er en høy alder kan ha endret seg i takt med dette. Samtidig har vært en vekst i antallet seniorer som mottar alderspensjon. Etter 2011 er det altså langt flere som jobber, samtidig som de benytter seg av den nå svært fleksible muligheten til å ta ut alderspensjon før de fyller 67 år.

Nils Martin Stølen, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), kommenterte foredraget til Lien. Han mener at myndighetene må tenke seg nøye om før de gjør noe med aldersgrensene for pensjon, både den øvre og den nedre.

–Flere 62-åringer kommer til å få gamle og syke foreldre. Hvis foreldrene er på grensen til å bli sendt på institusjon, koster det samfunnet veldig mye. Vi kan være tjent med at noen av barna slutter å jobbe og tar seg av sine syke foreldre, for å holde dem unna institusjon lengst mulig. Dette er noe som vi bør ta i betraktning, sier Nils Martin Stølen til Forskning.no.

Mest lest

Arrangementer